Đăng nhập
  • 13/01/2020

    HỘI NGHỊ CHA MẸ HỌC SINH TRƯỜNG THPT VIỆT VINH LẦN 2 NĂM HỌC 2019- 2020

    Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và Điều lệ Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh, sáng ngày 12/01/2020, trường THPT Việt Vinh tổ chức tổ chức Hội nghị Cha mẹ học sinh cuối học kỳ I năm học 2019 - 2020 nhằm báo cáo tổng kết, đánh giá hoạt động dạy và học trước các bậc cha mẹ học sinh nhà trường, đồng thời triển khai nhiệm vụ trng tâm và kế hoạch giáo dục của nhà trường trong học kỳ II năm học 2019-2020.